S kým spolupracujeme?

Výživové expertky

horecka-600x600

Silvia Horecká

Môj stred vesmíru je rodina, priatelia a jedlo. Pracujem  viac ako pol života v gastronómii. Od tovaroznalectva potravín, som sa vývojom dostala  k štúdiu vedných disciplín v oblasti biológie. Moja cesta je hľadanie rovnováhy vo výžive, stravovaní a poznávanie entity, ktorú nazývame  pokrm každodenný.

Tieto slová patria všetkým, ktorí vážne uvažujú nad zmenou stravovania, ktorí pre to už niečo urobili a sú na ceste k zmene. Chcela by som vám pomôcť svojimi radami, keďže sa tejto tematike dlhodobo venujem, snažím sa rodinu viesť cestou striedmeho a vyváženého stravovania, bez polotovarov, klásť dôraz na zeleninu, bylinky a kvalitné živočíšne potraviny z nášho regiónu a v tomto duchu vplývať na svoje okolie /pokiaľ sa dá /.

Na mojom blogu budem postupne uverejňovať recepty, návody a rady,  týkajúce sa zdravých stravovacích návykov, bez ideológií a vonkajších, menej transparentných vplyvov. Budem sa snažiť predstaviť vám jedlá prospešné zdraviu, zameriavať sa budem z väčšej časti na zeleninové pokrmy, bylinky, koreniny, ovocie, obilniny a okrajovo ryby a mäso. Skúsenosti, ktoré mám z neustáleho vzdelávania sa, z dlhoročnej práce v gastrosegmente, osvojenia si mediteránskej kuchyne, orientálnej kuchyne, či v štúdiu potravinárskych technológií, budem vkladať do receptov a blogov. Ide mi o maximálne využitie všetkého prospešného, čo nám príroda /ak sa to dá takto ešte nazvať/ v podobe potravín dáva a pripraviť s týchto surovín hodnotný a chutný pokrm. Variť budeme väčšinou  z jednodruhových potravín alebo z polotovarov, ktoré si sami doma môžeme pripraviť a budú  naozaj multifunkčné. Taktiež budem písať o potravinách, ktoré majú svoju pridanú hodnotu a využiteľnosť v rôznych kombináciách, podľa druhov a vlastností prispievajúc tak k optimálnemu stravovaciemu režimu a prevencii pred civilizačnými ochoreniami. Dozviete sa niečo o bioaktívnych látkach rastlinného pôvodu, ktoré formou prísad môžete prijímať prostredníctvom bežnej stravy a zariadiť sa samozrejme, podľa individuálnych preferencií.

Môj výber bude inšpirovaný  názormi odborníkov v oblasti potravinárstva, klinickej výživy, nutričnej genomiky, biochémie, ale aj tradičnou ázijskou, mediteránskou a stredoeurópskou terapiou stravovaním.

o-mne-229x300

Eva Blaho

Záujem o zdravú stravu sa u nej prehĺbil už počas štúdia na Hotelovej akadémii v Čadci, kde získala teoretické a praktické skúsenosti ohľadom technológie postupov a prípravy jedál. Po rozhodnutí venovať sa tejto téme intenzívnejšie a so zámerom dosiahnuť čo najkvalitnejšie vzdelanie, si vybrala štúdium na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT Australasian College of Natural Therapies, v Austrálii. Trojročné štúdium so špecializáciou na zdravú výživu a fytoterapiu („Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine“) úspešne ukončila v roku 2011.

Počas štúdia pracovala na fakultnej klinike, ako aj konzultantka v oblasti fytoterapie a stravovania v špecializovaných predajniach so zdravou výživou. Bola to výborná príležitosť, počas ktorej sa naučila aplikovať teoretické poznatky pod dohľadom skúsených pedagógov priamo do praxe.

Po návrate na Slovensko si rozbehla vlastnú konzultačnú prax zameranú na poradenstvo v oblasti zdravého stravovania. Jej cieľom je šíriť ideu zdravej výživy a šťastného života práve tu, kde je doma.

V rokoch 2014-2017 pôsobila na 1. klinike celostnej medicíny na Slovensku – Medante ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov s rôznymi zdravotnými problémami. Do jej pracovného portfólia patrí aj spolupráca s občianskym združením Jem iné, ktoré šíri ideu moderného stravovania a zabezpečuje zdravú stravu pre deti aj dospelých. Venuje sa aj publikačnej a vzdelávacej činnosti vo forme písania kníh, článkov, workshopov a rôznych prednášok. Na posledných dvoch tituloch „Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu“ a „Diéta pre diabetikov“ spolupracovala s MUDr. Petrom Minárikom, PhD.

Napriek tomu, že je momentálne na materskej dovolenke, stále aktívne pracuje a prehlbuje si vedomosti hlavne v oblasti funkčnej medicíny. V súčasnosti sa zameriava na pomoc budúcim, avuž tehotným mamičkám, ktoré môžu ovplyvniť zdravie svojich detí ešte pred pôrodom. Okrem tehotenstva sa venuje detským ochoreniam (akútnym i chronickým) ale aj deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom, ADHD, ADD a pri poruchách autistického spektra. Zároveň pôsobí ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov.

wPuZWR-f2-2175

Ivana Kachútová, MSc

Vede o výžive sa venuje teoreticky aj prakticky viac ako 9 rokov. Takmer 6 rokov študovala vedu o výžive (Nutritional Science) v zahraničí na Viedenskej Univerzite v Rakúsku, kde získala titul BSc (Nutritional Science) a MSc (Public Helath Nutrition). Aktuálne pôsobí ako doktorandka na LFUK v Bratislave, kde sa venuje výskumu vzťahu výživy a chronických neprenosných ochorení a obzvlášť obezity.

Už počas štúdia pôsobila vo výskumných centrách vo Viedni ako aj v NGO organizáciach venujúcich sa prevencii a podpore zdravia aj pomocou úpravy výživy ako napríklad v Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition vo Viedni v Rakúsku, ako aj vo WHO – World Helath Organization Kancelárii na Slovensku.

V roku 2017 založila svoju nutričnú poradňu – Nutricionistka, kde poskytuje výživové poradenstvo najmä pri PPP, v rámci prevencie ochorení, pri zistených rizikových faktoroch ochorení ako je napríklad zvýšený cholesterol či tlak, pri nadváhe a obezite, pri intoleranciách a taktiež všetkým tým, ktorí potrebujú opäť uzavrieť s jedlom prímerie po kolotoči chudnutia, diét a stravovacích trendoch. Spolupracovala ako výživová poradkyňa s viacerými klinikami v Bratislave a to s klinikou Medante ako aj s Ambulanciou klinickej výživy – AKV. Vo svojej poradni spolupracuje so všeobecnými lekármi, pedopsychiatrami ako aj psychoterapeutmi.

Je spoluautorka 3 populárno-náučných kníh o výžive v spolupráci s AKV a autorka desiatok textov v tlačených ako aj online médiách. Taktiež je autorka a spoluautorka odborných vedeckých článkov a spoluautorka učebnice Hygiena pre medikov.

Je odborná garantka viacerých projektov. Projektu Skutočne zdravá škola, vrámci ktorého pracujeme na zlepšení stravovania detí a mládeže. Projektu Chuť žiť, vrámci ktorého sa venujeme prevencii a podpore pri poruchách príjmu potravy, kde pôsobí aj ako nutričná poradkyňa v nutričnej poradni Chuť žiť, kde každotýždenne poskytuje bezplatné výživové poradenstvo pacientom s PPP a ich rodinám. A projektu Zdravé Bruško, vrámci ktorého pripomienkuje a analyzuje jedálne lístky škôlkárov. Je členkou pracovných skupín na Ministerstve školstva vrámci zmien v školskom stravovaní ako aj na Ministerstve zdravotníctva, vrámci tvorby štandardov na postup liečby pre PPP.

V osobnom živote som najmä mama nášho dvojročáka, avšak keď zaspí alebo je s manželom, tak sa venujem mojej vášni – vede o výžive, pričom je mojim snom využiť svoje odborné znalosti a preventívnu silu správnej výživy na zlepšenie zdravia všetkým 🙂